Překlady

Realizujeme a zajišťujeme řešení v oblasti překladatelských služeb z/do všech světových jazyků. Na základě Vašich požadavků zabezpečíme překlady méně obvyklých jazykových kombinací. Rovněž nabízíme překlady se soudním ověřením. Nejčastěji zpracováváme překlady v následujících oborech a odvětvích: 

Ekonomie a obchod/mezinárodní obchod (např. smlouvy, obchodní korespondence, obchodní podmínky, nabídky a poptávky, analýzy trhu a výrobků, výroční zprávy, účetní závěrky)

Bankovnictví a pojišťovnictví (např. smlouvy, obchodní podmínky, interní směrnice, korespondence s klienty, internetové stránky)

Státní správa a místní samospráva (např. vyhlášky, nařízení, zápisy z jednání, smlouvy)

Soudnictví a advokacie (např. rozsudky, svědecké výpovědi, posudky, rozhodnutí)

Technické obory, energetika a průmyslová odvětví (např. technické  dokumentace, návody k použití, katalogy, servisní příručky, návody k přípravě, chemické analýzy)

Lékařství a farmacie (např. lékařské zprávy, příbalové letáky, studie, návody k obsluze lékařských zařízení, anamnézy, léčebné postupy)

Výpočetní technika (např. lokalizace softwaru, licenční smlouvy, návody k obsluze)

Zábava, sport, kultura (např. titulky, příručky, knižní publikace, články v tisku, informace o kulturních akcích, reportáže ze sportovních utkání)

Disponujeme však rozsáhlou databází překladatelů s různou specializací a odborností, což nám umožňujeme pokrýt téměř všechny oblasti. V souladu s Vašimi požadavky pro zpracování konkrétní zakázky vždy vybíráme nejvhodnějšího překladatele. Dle rozsahu prací a požadavků zákazníka se snažíme, aby danou zakázku vždy zpracovával co nejmenší počet osob. V případě urgentních či expresních zakázek (např. do několika hodin) může dojít k rozdělení jednotlivých překladů mezi několik osob.