Korektury

Máte již přeložený soubor či zpracovaný text, ale potřebujete korekturu? Dle Vašich požadavků zajistíme různé druhy korektur Vašich materiálů – od prostých, přes revize rodilými mluvčími, až po profesionální předtiskové korektury. Zaměřujeme se především na kontrolu pravopisu, ale také na úpravu stylistiky, a to u elektronických i tištěných textů. K provedeným úpravám můžeme připojit komentáře a vysvětlivky.

Druhy korektur:

Jazyková korektura

Jedná se o porovnání výchozího a cílového textu z hlediska terminologické jednotnosti, vhodnosti použitého jazyka a stylu. Kontroluje se text jako celek, gramatika, úplnost, jsou odstraňovány drobné chyby a překlepy.

Odborná korektura

Cílový text je kontrolován z hlediska použití odborných termínů a účelu překladu. Vzhledem k nejednotnosti či specifičnosti terminologie je prospěšné, pokud zákazník poskytne např. terminologický slovník či již odsouhlasené referenční texty.

Stylistická korektura

Cílový text je upravován z hlediska slohu (stylistiky) – důraz je kladen na srozumitelnost a vhodnost textu pro daný účel.

Předtisková korektura

V rámci tohoto druhy korektury dochází ke kontrole a opravě typografických chyb po technické přípravě k tisku/sazbě. Jedná se například o zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, správnost diakritických znamének či kontrolu celkového vzhledu dokumentu.